Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę słomy.