Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wykonania instalacji elektronicznego systemu nawadniania…