Formularz zgłoszeniowy – stoiska „Janów Podlaski Auction 2018 – Pride of Poland”

16 lip 2018   |   Aktualności
Formularz zgłoszeniowy – stoiska „Janów Podlaski Auction 2018 – Pride of Poland”

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców chcących wystawić stoiska handlowe podczas wydarzenia „Janów Podlaski Auction 2018 – Pride of Poland” na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski w dniu 12.08.2018 r. w godzinach 12:00-20:00 do złożenia zgłoszenia nie później niż do dnia 31.07.2018 r. na adres zgloszenia@skjanow.pl  (po wyznaczonym terminie wydanie zgody na wystawienie stoiska leży w gestii Organizatora).

1. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Dane identyfikujące sprzedawcę ( imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, NIP)
  • Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży
  • Niezbędną powierzchnie pod stoisko (długość i szerokość)

2. Termin złożenia zgłoszenia upływa z dniem 31.07.2018 r.

3. Warunkiem upoważniającym do handlu jest zgoda Organizatora wydarzenia oraz uiszczenie opłaty za działalność zgodnej z obowiązującym cennikiem.

5. Lokalizację stoisk wskaże Organizator.

6. Wjazd na teren przeznaczony pod działalność handlową od godz. 9:00

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY