Komunikat Związek Zawodowy – Nowy skład Zarządu Spółki