Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. informuje, że w związku  zainteresowaniem hodowców rozszerza listę dostępnych w 2018 roku reproduktorów o niżej wymienione ogiery:

1. ALWARO

2. PALADID

3. PRADO

4. SABAT

5. SARACEN

W/w ogiery po przeprowadzeniu niezbędnych badań weterynaryjnych i uzyskaniu Zezwoleń z PASB zostały z dniem dzisiejszym dopisane do Wykazu reproduktorów oferowanych przez Stadninę Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w sezonie stanówkowym 2018.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.