OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe

18 lis 2016   |   Ogłoszenia archiwalne
OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o. o. Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski zaprasza do składania ofert, którego przedmiotem jest: okresowa kontrola systemu ogrzewania- określenie efektywności energetycznej kotłów.
Przedmiotem postępowania jest: określenie efektywności energetycznej dla trzech kotłów opalanych olejem opałowym lekkim.
Termin składania ofert od dnia 21.11.2016 r. do dnia 08.12.2016 r. do godziny 15:00
Oferty należy składać drogą mailową na adres: biuro@skjanow.pl lub lukasz.kuzminski@skjanow.pl; faxem na numer: 83 341 33 60; pocztą tradycyjną; kurierem lub też dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na kontrole systemu ogrzewania” na adres: Stadnina Koni Janów Podlaski  Spółka z o. o. Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski.

Poniżej dokumenty związane z zapytaniem ofertowym (format dokumentów  PDF )

formularz ofertowy

treść ogłoszeniea

załącznik wykaz kotłów

zapytanie ofertowe