Rozliczenie tegorocznego Święta Konia Arabskiego i Aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale

25 paź 2016   |   Ogłoszenia archiwalne
Rozliczenie tegorocznego  Święta Konia Arabskiego i Aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale

Państwowe stadniny koni arabskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie dokonały ostatecznego rozliczenia Święta Konia Arabskiego. Święto Konia Arabskiego to cykl wydarzeń, które odbyły się w dniach od 12 do 16 sierpnia w Janowie Podlaskim oraz  w stadninach w Michałowie i Białce. W tych dniach stadniny odwiedziło kilka tysięcy osób. Przekaz na żywo w Internecie gwarantował  możliwość bieżącego podglądu miłośnikom koni arabskich z całego świata. Oprócz dwóch aukcji –  Pride of Poland i Summer Sale – na Święto Konia Arabskiego składał się również Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, który w tym roku trwał od 12 do 14 sierpnia.

Organizatorem wydarzenia była Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, a technicznym operatorem imprezy MTP. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stadninami,  a Międzynarodowymi Targami Poznańskimi te ostatnie miały w ciągu 60 dni od zakończenia aukcji przedstawić ostateczne rozliczenie przychodów i kosztów. Nastąpiło to w ubiegłym tygodniu.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami publikujemy jego najważniejsze punkty:

Sprzedaż koni ze Stadnin Państwowych podczas Pride of Poland i Summer Sale:
Stadnina Koni Michałów:                   3 397 000 PLN – (16 sprzedanych koni)
Stadnina Koni Janów Podlaski:        3 349 700 PLN – (10 sprzedanych koni)
Stado Ogierów Białka:                        348 300 PLN – (5 sprzedanych koni)
Razem:                                                   7 095 000 PLN (Łącznie wystawiono 44 konie, sprzedano 31 koni)

 

Wpłaty stadnin w związku z obsługą kosztów imprezy:

Stadnina Koni Michałów:                     280 856,40 PLN
Stadnina Koni Janów Podlaski:           227 359,95 PLN
Stado Ogierów Białka:                           80 244,69 PLN
Razem:                                                      588 461,04 PLN

Tak niskie koszty państwowych stadnin (8,29% od wartości sprzedanych koni) wynikły z nowego modelu rozliczeń. W poprzednim stadniny zapłaciłyby organizatorowi o 262 939 zł więcej. Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane zlecenie, ale wszystkie wpływy
z imprezy (wpłaty sponsorów, wynajem powierzchni handlowej, sprzedaż biletów, opłaty parkingowe) wpłynęły po odliczeniu kosztów na konto stadnin państwowych reprezentowanych przez SK Janów. Łącznie była to kwota 1 390 361,13 PLN. Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały wynagrodzenie
w łącznej wysokości 1 978 822,17 PLN (Składają się na to nie tylko zawarte w umowie koszty organizacyjne, ale również koszty obsługi sponsorów). Wzajemna kompensata tych kwot sprawiła, że stadniny koni arabskich poniosły niższe niż w ubiegłych latach koszty obsługi imprezy.

Według zgodnych ocen partnerów umowy nowy model rozliczeń jest korzystniejszy dla państwowych stadnin. Poprzedni operator imprezy pobierał prowizję w wysokości 12% od ceny sprzedanych koni. Prowizja ta przysługiwała od każdego konia sprzedanego podczas aukcji i przez 3 miesiące po niej od koni z listy aukcyjnej, które zostały sprzedane po aukcji.  Niezależnie od tego wszystkie pozostałe przychody z tytułu imprezy trafiały na konto poprzedniego operatora. Były to nie tylko wpłaty od sponsorów, ale również przychody ze sprzedaży biletów i kart wstępu VIP, wynajmu powierzchni handlowej, sprzedaży katalogów itd.

Zaletą nowego modelu organizacyjnego jest to, że całość elementów wypracowanych podczas organizacji imprezy (prawa do nazwy, materiałów fotograficznych i filmowych, domen internetowych, zysków
z działalności dodatkowej) zostaje w pełnej gestii stadnin.  Brak  prawidłowego zabezpieczenia interesów stadnin w poprzednich latach skutkował chociażby utratą dostępu do zasobów serwisu www.prideofpoland.pl, profilu na Facebooku, praw autorskich do zakupionych zdjęć. Na trzy miesiące przed terminem imprezy okazało się, że ANR i stadniny pomimo bieżącego opłacania realizacji działań, nie posiadają praw do materiału zdjęciowego i filmowego, nazwy wydarzenia, stron internetowych czy katalogów. W zaledwie trzy miesiące trzeba było odtworzyć elementy, które poprzedni organizator opracowywał przez minione kilkanaście lat. Chodzi o tak kluczowe rzeczy jak: bazy danych potencjalnych kupców, dokumentacja zdjęciowa i filmowa, katalogi i profile w mediach społecznościowych. Wpłynęło to na rozliczenie, gdyż jego konsekwencją była konieczność poniesienia kosztów na usługi, które w innym wypadku nie byłyby konieczne.

 

Poprzedni model organizacji Święta Konia Arabskiego odciążał co prawda stadniny od działań organizacyjnych, ale doprowadził do utraty kontroli nad imprezą zarówno przez stadniny, jak
i formalnego ich właściciela – Skarb Państwa. Z tego powodu podjęto decyzję by zmienić formę współpracy tak, aby to stadniny miały kluczowy wpływ na organizację wydarzenia. W nowym systemie firma zajmująca się organizacją miała przyjąć rolę podwykonawcy, odpowiedzialnego za poszczególne elementy techniczne i organizacyjne wydarzenia.

Pomimo krótkiego czasu, dzięki współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przygotowania do imprezy przebiegły zgodnie z oczekiwaniami i założonym harmonogramem. W terminie ukazał się katalog aukcyjny, który następnie został rozesłany do kupców na świecie, stworzono witrynę oraz profile w mediach społecznościowych. Pozyskano sponsorów, a impreza miała wymiar charytatywny – zbierano pieniądze na chorą na nowotwór dziewczynkę. Najważniejsze jest jednak, że w tej chwili to stadniny koni i Skarb Państwa są pełnym właścicielem i dysponentem całości materiałów wypracowanych podczas cyklu wydarzeń i imprez składających się na Święto Konia Arabskiego 2016. Dzięki temu można zakładać, że w kolejnych latach organizacja wydarzenia będzie przebiegać sprawniej i taniej.

 

Już dziś zapraszamy na Święto Konia Arabskiego w roku 2017, kiedy to świętować będziemy 200-lecie powstania Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.