UWAGA!! ZMIANA TERMINU PRZETARGU/ATTENTION!! CHANGE OF THE TENDER DATE

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  przetargu z dnia 29.04.2021 na dzień 30.04.2021 Zmianie nie ulegają: Regulamin przetargu, lista koni przeznaczonych do sprzedaży, formularz ofertowy.
Janow Podlaski Stud informs about the change of the deadline for submitting and opening the offers of the tender tender from April 29, 2021 to April 30, 2021 The following are not changed: Tender regulations, list of horses intended for sale, offer form.
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.