Wiosenny przegląd hodowlany 10.05.2018 r.

17 maj 2018   |   Aktualności
Wiosenny przegląd hodowlany 10.05.2018 r.

W dniu 10 maja b.r. przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się w Stadninie Koni Janów Podlaski  Wiosenny przegląd koni czystej krwi arabskiej.

Gośćmi przeglądu byli przedstawiciele KOWR – u , Stadniny Koni Michałów, Stadniny Koni Białka oraz kilku hodowców prywatnych.

Zebrani mogli obejrzeć ogiery czołowe przebywające w Centrum Pozyskiwania i Przechowywania  Nasienia, następnie ogiery przebywające w stajni Czołowej. Po ogierach rozpoczęła się prezentacja najciekawszej o tej porze roku grupy koni, klaczy ze źrebiętami.

Do dnia przeglądu w stadninie urodziło się 38 klaczek i 27 ogierków czystej krwi arabskiej.
Do wyźrebienia pozostało jeszcze 5 klaczy. Większość prezentowanych źrebiąt stanowiły źrebięta po ogierach własnej hodowli Pomian i Pogrom, ponadto po ogierach Palatino, Alert, Barok, Poganin, Paladid. Kilka źrebiąt pochodziło po ogierach obcych tj. Empire, hodowli SK Michałów
i po raz pierwszy zaprezentowały się źrebięta po ogierach SS Mothill i EKS Alihandro (ZA).

Po klaczach ze źrebiętami do przeglądu wyszła  liczna grupa 38 koni  koni w treningu wyścigowym w stadninie, trenowana przez własnego trenera P. Sergeya Vasyutova. Trener szczególne nadzieje wiąże z potomstwem ogiera Pogrom, które dzielnie spisuje się na treningach.

Kolejno przedstawiane były klacze bez źrebiąt, młodzież, tj. klacze po treningu wyścigowym, dwuletnie
i roczne klaczki oraz roczne ogierki. Następnie uczestnicy przeglądu przejechali do stajni w Pożarach, gdzie ulokowane są dwuletnie ogierki.

Na zakończenie przeglądu przy Nowych stajniach przedstawiono młodzież przygotowywaną do udziału
w Wiosennym Młodzieżowym Pokazie Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce. W tym roku konie do tego pokazu przygotowywane są przez własną ekipę. Jak wypadną będziemy mogli przekonać się już niedługo w Białce. Załoga jest pełna zapału do pracy.