Wytyczne dotyczące zwiedzania Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

01 lip 2020   |   Aktualności
Wytyczne dotyczące zwiedzania Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Od dnia 01.07.2020 r. zostaje wznowiony ruch turystyczny na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. W związku z trwającą epidemią COVID-19 wprowadzone zostają nowe wytyczne dotyczące zwiedzania Stadniny.

 

Wytyczne dotyczące zwiedzania Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne zwiedzania Stadniny Koni Janów Podlaski SP. z o.o. w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przepisy porządkowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenach i w obiektach Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej (maski bądź przyłbice ochronne).
 2. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
  a) dziecka do ukończenia 4. roku życia,
  b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 3. Należy zachować co najmniej 2 metrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin
  i opiekunów osób niepełnosprawnych).
 4. Osoby, które nie zakrywają ust i nosa maską lub przyłbicą lub nie przestrzegają ewentualnych, innych obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i rozporządzeń związanych
  z ogłoszonym stanem epidemicznym oraz osoby, które wykazują  objawy wskazujące chorobę zakaźną nie mogą przebywać na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenach i w obiektach Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zobowiązane są do noszenia kamizelek odblaskowych otrzymanych przy wejściu na teren Stadniny. Opuszczając teren Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. kamizelki należy zdać do wyznaczonego pojemnika umieszczonego przy bramie wjazdowej.
 6. Odmowa wstępu lub polecenie opuszczenia terenu Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
  z powodów wymienionych w pkt 1 i 5 wydane przez przewodnika wycieczki po terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. lub pracownika Stadniny nie upoważnia do zwrotu kwoty uiszczonej za Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem.
 7. W przypadku podejrzenia u zwiedzającego Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zakażenia koronawirusem dopuszcza się czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Zasady zwiedzania Stadniny Koni Janów Podlaski i obsługi zwiedzających

 1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 ekspozycje, tereny i obiekty Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.
 2. Do odwołania zwiedzanie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. może odbywać się wyłącznie
  z przewodnikiem.
 3. Liczba osób na jednej wycieczce dla osób indywidualnych lub dla grup zorganizowanych jest limitowana i wynosi obecnie nie więcej niż 15 osób. Powyższy limit może ulec zmianie. Grupy zorganizowane zostaną dla celów zwiedzania podzielone z uwzględnieniem powyższego limitu.
 4. Przed rozpoczęciem zwiedzania Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zwiedzający zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu na teren Stadniny (również
  w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
 5. Podczas zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą co najmniej
  2 metry (nakaz nie dotyczy rodzin).
 6. Płatności za usługę przewodnicką oraz opłatę parkingową prosimy regulować, w miarę możliwości, w sposób bezgotówkowy.

Wytyczne dotyczące zwiedzania Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują tymczasowo niezależnie od Regulaminu Porządkowego obowiązującego na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.