Zaproszenie do składania ofert (BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020, 2021)