Zaproszenie do składania ofert na cięcie kukurydzy na kiszonkę

25 lip 2018   |   Aktualności
Zaproszenie do składania ofert na cięcie kukurydzy na kiszonkę

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej:
usługi cięcia kukurydzy w sezonie 2018

Termin składania ofert:

  • do 05.08.2018 r.

Termin wykonania zamówienia:

  • I dekada września 2018 r. (ostateczny termin do uzgodnienia)

  • Oferta powinna zawierać cenę netto za koszenie 1 ha.
  • Powierzchnia zbioru ok. 140-160 ha.
  • Cięcie kukurydzy sieczkarnią samobieżną dużej mocy z aplikatorem na zakiszacz mikrobiologiczny
  • W przypadku awarii konieczność podstawienia maszyny zastępczej w ciągu 24
  • Gwarantujemy: paliwo, odwóz, prowadzenie silosu oraz pomoc serwisową

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Kuźmiński