Zaproszenie do składania ofert na cięcie kukurydzy na kiszonkę

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. Wygoda 3 zaprasza do składania ofert na cięcie kukurydzy na kiszonkę.
Oferta powinna zawierać cenę netto za koszenie 1ha. Powierzchnia zbioru ok. 150-200 ha, termin zbioru I dekada września 2016 (szczegóły do uzgodnienia). Cięcie kukurydzy sieczkarnią samobieżną dużej mocy z aplikatorem na zakiszacz mikrobiologiczny, gwarantujemy:
  • paliwo
  • odwóz i prowadzenie silosa,
  • pomoc serwisową
  • zakwaterowanie bez wyżywienia.

W przypadku awarii konieczność podstawienia maszyny zastępczej w ciągu 24 h.

Oferty należy złożyć drogą e-mail do 5 sierpnia 2016

biuro@skjanow.pl
lukasz.kuzminski@skjanow.pl
Telefon kontaktowy 661 435 085 Pan Kuźmiński Łukasz
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.