Zaproszenie do składania ofert (BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)