Zaproszenie do składania ofert – zakup maszyn rolniczych