Zapytanie ofertowe – gospodarka odpadami (dokumentacja)

13 sty 2021   |   Ogłoszenia archiwalne
Zapytanie ofertowe – gospodarka odpadami (dokumentacja)

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej sporządzenia:

  1. Wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
  2. Informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi.
  3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi sporządzania przedmiotowych wniosków.

Termin składania ofert:

  • do dnia: 31.01.2021 r. (godz. 15:00)

Termin wykonania zamówienia:

  • do dnia: 31.03.2021 roku
    (w sytuacji wymagającej dłuższego terminu możliwość przesunięcia)

Dodatkowych informacji:

  • Gabriela Kwiatkowska tel. 609 031 626Łukasz Kuźmiński tel. 661 435 085
  • e-mail: zakupy@skjanow.pl