Zawody regionalne i towarzyskie WKKW i zawody Militari o Szablę mjr Feliksa Jaworskiego