Bibliografia

Do opracowania pradziejów i wczesnego średniowiecza Janowa Podlaskiego wykorzystano materiały pochodzące z badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przez mgr Sławomira Żółkowskiego w 1986 roku, wyniki badań powierzchniowych prowadzonych przez autora sprawozdania w latach 1997-2016 ( M. Bienia ), wstępne wynika prac wykopaliskowych prowadzonych na zamku janowskim w latach 2013 – 2015 ( M. Bienia ) oraz wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych w Janowie Podlaskim przez autora w latach 2001 – 2015:

 • w pierwszym półroczu 2001 roku nad przebiegiem kanalizacji sanitarnej budowanej wzdłuż ulic: Narutowicza, Naruszewicza i Bialskiej.
 • w październiku 2001 roku nad przebiegiem kanału ciepłowniczego w obrębie ulic 1 Maja i M.Konopnickiej,
 • w kwietniu 2002 roku przy budowie domu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 42.
 • w pierwszym półroczu 2003 roku nad kolejnym etapem budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic : Podbornej, J.Łosowicza, Łąkowej, Brzeskiej, Rokitiańskiej, Cichej
 • w pierwszym półroczu 2004 roku nad 3 etapem budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Sienkiewicza, Skalskiego, Staroklasztornej, Przechodniej, Brzeskiej i Szkolnej,
 • w połowie 2005 roku 4 etap budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Piłsudskiego, Nowej i Polnej,
 • obserwacje poczynione przy budowach: strażnicy Straży Granicznej przy ulicy Brzeskiej, Hali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, czy budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego w 2004r.
 • w październiku 2006 roku 5 etap budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Piłsudskiego ( dalszy odcinek ).
 • w czerwcu – sierpniu 2008 roku budowa kanalizacji w obrębie ulicy Narutowicza oraz prace drogowe związane z wymianą nawierzchni drogowej w obrębie ulic: Narutowicza, Sienkiewicza, Naruszawicza, Dolnej i Skalskiego.
 • czerwiec – wrzesień 2010 roku – budowa kanalizacji w obrębie ulicy Marii Konopnickiej oraz przebudowa nawierzchni ulic: M. Konopnickiej, Szkolnej, Placu Partyzantów, Brzeskiej, Starocerkiewnej, Parkowej,
 • maj – październik 2012 r. - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz miejscowa przebudowa wodociągów w obrębie ulic: Siedleckiej ( od skrzyżowania z Narutowicza ), Bandosa, Pilarki, Garbarskiej, Zamkowej.
 • maj – wrzesień 2014 - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową wodociągu, oraz położeniem nowej nawierzchni w obrębie ulic: Gabriela Narutowicza ( od skrzyżowania z Siedlecką do skrzyżowania ze Skalskiego ), Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Tadeusza Kościuszki i Stanisława Moniuszki.


Do opracowania części historycznej wykorzystano prace:

 • J.K. Pruszkowskiego „ Janów Biskupi czyli Podlaski z dawnych i współczesnych źródeł”,
 • J. Kubiaka- „Janów Podlaski, woj. lubelskie, pow. Biała Podlaska. Dawny zamek biskupi”,
 • T. Demidowicza: „ Janów Podlaski. Staropolskie miasto – rezydencja biskupów łuckich w XV – XVIII wieku”,
 • A. Hunicza – „Dawny zamek biskupi. Dokumentacja z sondażowych badań archeologicznych prowadzonych na zlecenie P.P. Stadniny Koni z siedzibą w Janowie Podlaskim”,
 • K. Gerłowskiej – „Janów Podlaski. Studium historyczno-urbanistyczne” oraz
 • R. Mirończuka – „Janów Podlaski jako miasto biskupów łuckich w XV-XVII wieku.”.
 • R. Mirończuka – „Galeria portretowa Biskupów w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach


Do opracowania części archeologicznej wykorzystano publikacje:

 • M.Bienia. Janów Podlaski i okolice w starożytności i we wczesnym średniowieczu ( w: ) Podlaski Kwartalnik Kulturalny Nr 2/95, Biała Podlaska 1995 r. s. 3-21,
 • M.Bienia, Czasy prehistoryczne ( w: ) Północna Lubelszczyzna od pradziejów po okres nowożytny. Lublin 2003 s. 23-72,
 • M. Bienia, Zamek biskupów łuckich w Janowie Podlaskim ( w: ) Zamki Lubelszczyzny, Lublin 2015,
 • M.Miśkiewicz, W okresie wczesnego średniowiecza. ( w: ) Północna Lubelszczyzna od pradziejów po okres nowożytny. Lublin 2003 s. 73-118,