Zaproszenie do złożenia oferty… – OGŁOSZENIE O WYNIKACH