Rozliczenie Święta Konia Arabskiego 2017

13 kwi 2018   |   Bez kategorii
Rozliczenie Święta Konia Arabskiego 2017

Zarząd Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. podaje ostateczne wyniki rozliczenia Święta Konia Arabskiego, Aukcji Pride of Poland oraz Aukcji Summer Sale, które odbyły się w dniach 11–15 sierpnia 2017 r. w Janowie Podlaskim, a następnie w Michałowie i Białce.

Organizatorem sierpniowych wydarzeń była Stadnina Koni Janów Podlaski, natomiast zgodnie z zawartą umową, Międzynarodowe Targi Poznańskie pełniły funkcję operatora techniczno-logistycznego całej imprezy. Przyjęty pomiędzy organizatorem i operatorem model rozliczeń zakładał wzajemną kompensatę świadczeń i kosztów.

Na przychody z imprezy złożyły się: wpływy od sponsorów, wpływy ze sprzedaży biletów, wpływy za wynajęcie powierzchni, przychody z tytułu wpisowego za udział w Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, prowizja od sprzedanych koni hodowców prywatnych, przychody z tytułu udostępnienia powierzchni,  przychody ze sprzedaży katalogów i reklam.

Podsumowując:

przychody z tytułu organizacji święta wyniosły                       1 732 631,08 PLN

koszty poniesione z tytułu organizacji święta wyniosły         1 909 378,61 PLN

W ostatecznym rozliczeniu, koszty organizacji wydarzenia były wyższe od przychodów poniesionych z tytułu organizacji  i wyniosły 176 747,53 PLN. Koszty te zostały rozdzielone na 3 stadniny: 56 193,13 PLN SK Janów Podlaski, 91 850,97 PLN SK Michałów, 28 703,43 PLN Małopolska Hodowla Roślin.

Podczas aukcji Pride of Poland i Summer Sale wylicytowano 13 koni hodowli państwowych za łączną kwotę 549.000,00 EUR.

Jednocześnie należy wskazać, że nabywcy 2 klaczy nie dokonali płatności w terminie wskazanym w regulaminie aukcji (125.000,00 EUR) i nie odebrali wylicytowanych koni. W związku z powyższym  wpłacone wadium  w kwocie 17 134,80 PLN (4.000 EUR) przeszło na rzecz stadniny.

Biorąc pod uwagę, że koszty organizacji wydarzenia wyniosły 176 747,53 PLN a przychody z tytułu sprzedaży koni wyniosły 1 810 928,49 PLN (424.000 EUR) wydarzenie zamknęło się zyskiem w kwocie 1 634 180,96 PLN.