UWAGA ZMIANA TERMINU PRZETARGU OFERTOWEGO/ATTENTION!! CHANGE OF THE TENDER DATE

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o. informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  przetargu ofertowego z dnia 16.10.2020 na dzień 22.10.2020 Zmianie nie ulegają: Regulamin przetargu, lista koni przeznaczonych do sprzedaży, formularz ofertowy.
Janow Podlaski Stud informs about the change of the deadline for submitting and opening the offers of the tender tender from October 16, 2020 to October 22, 2020 The following are not changed: Tender regulations, list of horses intended for sale, offer form.
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.