UWAGA ZMIANA TERMINU PRZETARGU OFERTOWEGO/ATTENTION!! CHANGE OF THE TENDER DATE