Witamy ogiera HAASH OSB w Janowie Podlaskim

13 lut 2021   |   Aktualności
Witamy ogiera HAASH OSB w Janowie Podlaskim

W niedzielę, 31 stycznia, późnym wieczorem przybył do Janowa Podlaskiego, niespełna czteroletni ogier Haash OSB (Dominic M-Partyssima OSB/Sir Fames HBV). Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pani Christiny Jammar – Demeersseman, właścicielki Stadniny Jadem Arabians w Belgii, Stadnina Koni Janów Podlaski pozyskała ogiera HAASH w półroczną dzierżawę hodowlaną.

Haash to młody, niezwykle obiecujący ogier, o skonsolidowanym, znakomitym rodowodzie. Wydaje się, że będzie doskonale pasował, zarówno nowoczesnym typem jak i wyjątkową urodą do stada Janowskich klaczy. Rezultaty tych skojarzeń będzie można zobaczyć dopiero w 2022 roku. Co niezwykle istotne, w czasach kojarzeń w nadmiernym spokrewnieniu, HAASH jest zupełnie obcy rodowodowo z janowskimi klaczami. Reprezentuje on ród męski Mirage oraz rodzinę żeńską klaczy Jellabiet Feysul. Ojciec ogiera HAASH, Dominic M, należy dziś do grona najbardziej cenionych reproduktorów na świecie, którego potomstwo charakteryzuje uroda, dobry ruch, piękna i doskonale ustawiona szyja. Matka, jak mówi Christine Jammar, urzekła ją ponadczasowym pięknem.
Mimo młodego wieku, HAASH zaznaczył swoją obecność na arenie pokazowej. W 2020 r., podczas pokazu Praga Intercup, został wybrany drugim wice czempionem pokazu.
Niemal cała załoga czekała z ciekawością na przyjazd nowego rezydenta w janowskich stajniach. Po wyprowadzeniu z transportu wszyscy zostali urzeczeni piękną głową ogiera, z wyrazistym okiem.

Witamy serdecznie HAASH’a w naszej Stadninie. Zrobimy wszystko żeby czuł się u nas, na Pięknym Podlasiu, jak w domu.


On Sunday, January 31, late in the evening, the nearly stallion Haash OSB (Dominic M-Partyssima OSB / Sir Fames HBV) arrived in Janów Podlaski. Thanks to the kindness and commitment of Mrs. Christina Jammar – Demeersseman, owner of Jadem Arabians in Belgium, Janów Podlaski Stud has acquired the stallion HAASH on a six-month breeding lease.

Haash is a young, extremely promising stallion, with a consolidated, excellent pedigree. It seems that it will fit perfectly, both with its modern type and with its unique beauty, to the herd of Janów mares. The results of these associations will be visible in 2022. Importantly, in times of over-related mating, HAASH is completely alien to Janów’s mares in terms of pedigree. He represents the Mirage male line and the female family of Jellabiet Feysul. The sire of the stallion HAASH, Dominic M, is today one of the most respected breeders in the world, whose progeny is characterized by beauty, good movement, beautiful and perfectly positioned neck. His mother, Christine Jammar says, captivated her with timeless beauty.
Despite its young age, HAASH made its mark on the show arena. In 2020, during the Praga Intercup show, he was chosen the second runner-up champion of the show.
Almost the entire crew waited with curiosity for the arrival of a new resident in Janów’s stables. After leaving the transport, everyone was captivated by the beautiful head of the stallion, with an expressive eye.

We cordially welcome HAASH to our stud. We will do everything to make him feel at home in Beautiful Podlasie.