Witamy w janowskich stajniach Picasso Di Mar/We welcome the international multichampion Picasso Di Mar to Janów Podlaski!

Picasso Di Mar – nowy czempion w Janowie Podlaskim
Championship title holder Picasso Di Mar leased to Janów Podlaski

Fot. Oliwia Chmielewska

Fot. Oliwia Chmielewska

We wtorek 15 listopada 2021 r. przybył do Janowa Podlaskiego niepełna sześcioletni ogier PICASSO DI MAR (Cavalli (US) – SG Wendetta (IT) / Psyrasic (DE)). Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu właściciela stadniny Società Agricola Tre Stelle S.a.s. di Cristina Culin, Stadnina Koni Janów Podlaski pozyskała ogiera Picasso Di Mar na dwuletnią dzierżawę hodowlaną.

Picasso Di Mar to młody, niezwykle obiecujący ogier o znakomitym rodowodzie. Będzie doskonale pasował do stada janowskich klaczy zarówno swoim nowoczesnym typem, jak i wyjątkową urodą. Co niezwykle istotne, w czasach nadmiernego spokrewnieniu Picasso Di Mar oznacza dla polskiego programu hodowlanego dolew zupełnie obcej krwi, jako że reprezentuje ród męski Mirage i rodzinę żeńską Szweykowska ~1800. Ponadto wspomniany już Cavalli, ojciec ogiera Picasso Di Mar, przekazuje potomstwu dobry ruch, a także piękną szyję.

Pomimo młodego wieku Picasso Di Mar zdążył już zaznaczyć swoją obecność na międzynarodowej arenie pokazowej. W ubiegłym roku na Czempionacie Europy w Weronie zdobył tytuł Wiceczempiona Ogierów Starszych.

Niemal cała załoga niecierpliwie i z zaciekawieniem wyczekiwała przyjazdu nowego rezydenta janowskich stajni. Wyprowadzony z transportu urzekł wszystkich swoją niezwykłej urody głową z wyrazistym okiem.

Witamy serdecznie PICASSO DI MAR w naszej Stadninie. Zrobimy wszystko, żeby czuł się u nas na malowniczym Podlasiu jak w domu.On 15th November 2021, the six-year-old stallion PICASSO DI MAR (Cavalli (US) x SG Wendetta (IT) by Psyrasic (DE)) arrived at Janów Podlaski. Thanks to the kindness and commitment of the Società Agricola Tre Stelle S.a.s. di Cristina Culin stud owners, Janów Podlaski Stud has acquired Picasso Di Mar for a two-year breeding lease.

Picasso Di Mar is a young, extremely promising stallion with an excellent pedigree. He will be a perfect match for the Janów mares, both in terms of his modern type and exceptional beauty. In times of excessively related breeding, Picasso Di Mar is an addition of completely new blood to the Polish breeding program, as the stallion represents the Mirage sire line and the Szweykowska ~1800 dam line, which we find to be particularly important. Furthermore, Cavalli, the sire of Picasso Di Mar, passes on to his offspring remarkable movement and a beautiful neck.

Despite his young age, Picasso Di Mar has already made his presence felt in the show arena internationally. In 2021, at the European Championship in Verona, he was named Champion Senior Stallion.

The entire team at Janów had impatiently awaited the arrival of this magnificent horse to the stables. The moment he stepped off the van, we were immediately captivated by his elegant head and expressive eye.

PICASSO DI MAR, we welcome you to our stud. We will do our very best to make sure you feel at home in our picturesque Podlachia.

Fot. Oliwia Chmielewska

Fot. Oliwia Chmielewska

Fot. Oliwia Chmielewska

Fot. Oliwia Chmielewska

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.