Zaproszenie do składania ofert (BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2022, 2023)